Visual Production - koncerty, spektakle, festiwale

Polityka prywatności i Regulamin sprzedaży biletów

Regulamin usługi Newslettera:

 1. Administratorem danych jest firma: ICON LIVE ENTERTAINMENT SP. Z O.O. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tęczowa 29/4, 60-287 Poznań
 2. Usługa bezpłatnego newslettera świadczona jest przez ICON LIVE ENTERTAINMENT SP. Z O.O. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tęczowa 29/4, 60-287 Poznań, NIP: 7792511641, REGON: 384999316, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług newslettera należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem.
 3. Firma ICON LIVE ENTERTAINMENT SP. Z O.O. gromadzi i przetwarza dane Użytkowników w zakresie niezbędnym do należytego wykonania usługi Newslettera. Może ona przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.
 4. Ponadto korzystamy z danych dostarczanych przez Google oraz przez Facebook w celach statystycznych oraz zwiększania trafności kierowanych reklam są to dane związane z plikami „cookies” i pozostają anonimowe.
 5. W przypadku marketingu innych wydarzeń oraz przesyłania przez ICON LIVE ENTERTAINMENT SP. Z O.O. w  formie  Newslettera informacji  na  temat  swojej  oferty  na  podany  przez  Użytkownika  adres  e-mail lub  realizacji telemarketingu lub  marketingowych  wysyłek  SMS na   podany   numer   telefonu,  podstawą przetwarzana  danych  jest  zgoda  Użytkownika  (art.  6  ust.  1  pkt  b)  Rozporządzenia),  którą Użytkownik może w każdej chwili odwołać.
 6. Mogą Państwo złożyć wniosek o sprostowanie danych w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, o usunięcie, ograniczenie przetwarzania. Do kontaktu z administratorem danych osobowych służy następujący adres e-mail: info@iconlive.pl lub numer telefonu +48 504 796 301. Zrezygnować z usług newslettera można też klikając w link, który jest umieszczony w stopce każdej wiadomości.
 7. W przypadku kontroli ze strony GIODO (Głównego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych) dane mogą być udostępnione pracownikom tegoż Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do edycji niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji dostępnej na tej stronie i obowiązującej od chwili jej nowego opublikowania.
 8. Dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy – do zakończenia korzystania z usług.

Regulamin zakupu biletów:

 1. Rezerwacja i zakup biletów odbywa się za pomocą technologii dostarczonej przez portal biletyna.pl i jest tam realizowana. Polityka prywatności serwisu jest dostępna tutaj.
 2. W celu dokonania rezerwacji i zakupu biletów klient:
  • dokonuje wyboru wydarzenia z listy dostępnej na stronie https://visualproduction.pl,
  • dokonuje wyboru miejsc z puli miejsc dostępnych na dane wydarzenie,
  • podaje swoje dane takie jak: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy,
  • potwierdza zapoznanie się z regulaminem i  polityką prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola,
  • może zaznaczyć opcję korzystania z usługi newslettera, telemarketingu
  • zaznacza formę i sposób dostarczenia biletów,
  • nadaje hasło niezbędne do wydrukowania biletów pdf,
  • wybiera sposób płatności z listy dostępnych za pośrednictwem usługi PayU.
  • przed zatwierdzeniem rezerwacji klient widzi podsumowanie płatności, która zawiera sumaryczną kwotę do zapłaty za bilety powiększoną o prowizję z tytułu sprzedaży biletów.
  • akceptacja warunków sprzedaży oraz świadczonej usługi następuję poprzez kliknięcie w przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
  • proces zakupu biletów jest zakończony z chwilą poprawnego ukończenia procesu płatności za pośrednictwem operatora płatności PayU.
 1. Klient ponosi odpowiedzialność za poprawność podanych w pkt. 2 (Regulamin zakupu biletów) danych.
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU,
 3. W przypadku kart płatniczych dostępne formy płatności to karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
 4. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności albo w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

Odwołane Wydarzenia i zwroty

 1. Zwroty Biletów możliwe są jedynie w przypadku: a) odwołania Wydarzenia albo b) zmiany daty, miejsca lub znaczącej zmiany godziny Wydarzenia (powyżej 1h wcześniej lub później).
 2. W przypadkach innych niż opisane w ust. 1 zwroty Biletów nie są możliwe. Klient nie ma prawa odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku konsumentów ograniczenie, o którym mowa w ust. 2 wynika z art. 38 pkt 12 UPK.
 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. b, Bileteria informuje Klienta o możliwości zwrotu Biletów albo utrzymaniu ich ważności na zmienione Wydarzenie.
 5. Klient podejmuje decyzję w zakresie opisanym w ust. 4 w terminie wskazanym przez Bileterie liczonym od momentu otrzymania informacji o zmianie Wydarzenia.
 6. Brak decyzji Klienta, o której mowa w ust. 4 i 5 powyżej przed wskazanym terminem rozumiany jest jako akceptacja zmienionego Wydarzenia i utrzymanie ważności Biletów.
 7. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit. a oraz ust 4-6 w zakresie wyboru zwrotu Biletów, Bileteria dokona zwrotu należności Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni roboczych, w taki sam sposób w jaki Klient opłacił Rezerwację.
 8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego” albo „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.